דוגמא נוספת לפתיחת חלון בגג
דוגמא לפתיחת חלון בגג
דוגמא למנוע המשמש לפתיחת חלון צדדי
דוגמא למנוע בוכנה המשמש לפתיחת חלון
דוגמא לחלונות הנפתחים פנימה על ידי מנועים
דוגמא לחלון הנפתח החוצה באמצעות מנוע